Algemene Voorwaarden Goedervervoer

Onderstaande zijn niet de volledige algemene voorwaarden van Taxi De Waele. Dit is enkel een aanvulling. De volledige algemene voorwaarden kunnen op aanvraag verkregen worden.

1. Aansprakelijkheid

1.1. De aansprakelijkheid van Taxi De Waele is in elk geval beperkt tot de grenzen van het C.M.R. verdrag (= Verdrag betreffende internationaal vervoer van goederen over de weg). Taxi De Waele kan aansprakelijk gesteld worden – binnen de grenzen van het C.M.R. verdrag– voor verlies of schade aan goederen onder haar bewaring tot een maximum bedrag van 8.33 Speciale Trekkingsrechten, zoals omschreven door het Internationaal Muntfonds, per kg brutogewicht van het beschadigde of verloren gedeelte van het goed. Voor bepaalde producten kan Taxi De Waele – binnen de grenzen bepaald in de tariefvoorwaarden – een hogere aansprakelijkheid aanvaarden, doch dit enkel zo Taxi De Waele hieromtrent haar uitdrukkelijk en specifiek schriftelijk akkoord geeft. Taxi De Waele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade of verliezen, o.a. voor verliezen of schade van een puur commerciële aard, zoals verlies van omzet of inkomsten, gederfde winsten, kosten voor vervanging of verliezen toewijsbaar aan vertragingen in douane aangiften of aangiften voor luchtvracht, zonder dat deze lijst limitatief is.

1.2. Aangiftes op basis van een aangegeven waarde of een bijzonder belang die aanleiding geven tot een verhoging van de hierboven vermelde aansprakelijkheidslimiet overeenkomstig art. 24 of 26 van het C.M.R Verdrag worden niet aanvaard.

1.3. Wanneer Taxi De Waele aan de afzender de zogenaamde “Pick&Return” en “Pick&Ship”-Service (ophalen van het goed bij een derde partij en vervolgens leveren bij de afzender of een andere, derde bestemmeling) aanbiedt, kan Taxi De Waele niet aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheid en intactheid/schade aan de inhoud van het opgehaalde goed. Wanneer Taxi De Waele aan de afzender de zogenaamde “ExchangeService” (levering van een goed tegelijkertijd met de ophaling van een goed voor terugkeer) aanbiedt, kan Taxi De Waele niet aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheid en intactheid/schade aan de inhoud van het retourgoed.

1.4. Klachten voor een bedrag kleiner dan 50 EUR worden niet aanvaard.

1.5. Taxi De Waele kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade anders dan aan de vervoerde goederen zelf.